Personvern

Personvernerklæring

 

Denne personvernerklæringen gjelder for OutCallsolutions AS som er eid av Hamsa Islow, (org nr: 926 281 771) som er behandlingsansvarlig for din data. 

Hvorfor ivaretas informasjonen min?

Vi ivaretar din informasjon for å ta kontakt med kontaktpersonen for å gi deg tilgang til våres tjenester

Eksempler på slike skjemaer:

- Nyhetsbrev

- Kontaktskjema

Eksempler på informasjon vi ivaretar:

- Navn

- Firma

- Epost

- Andre innsendelser som tekst på skjema.

Kontaktinformasjon

Telefon: 97 465 00

 

Mail: hamsa.islow@outcallsolutions.no

Informasjonskapsler / Cookies

Vi ivaretar informasjonskapsler / Cookies for at statistikken på besøkende på vårt nettside skal være pålitelig for å kunne gi deg bedre funksjonalitet og opplevelse på våre sider.

 

 Vi samler inn IP adressen til besøkende og tidspunktene besøkende var på våre sider, men vi har ikke tilgang til personopplysninger (fra informasjonskapsler / cookies) eller kan vi heller ikke knytte handlinger på våres sider til enkelte personer.

Dine rettigheter

De besøkende på våres nettside har rett til å kreve innsyn på våres personopplysninger vi ivaretar og hvordan de blir behandlet.

Du har også fullt rett til å be om sletting, endring eller begrensninger av behandlinger på dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Samtykke til behandling av personopplysninger kan også bli trukket tilbake

Dersom du mener at vi ikke har  ivaretatt eller behandlet dine rettigheter i henhold personopplysningsloven kan du sende klage til datatilsynet. Dette kan  du finne ut nærmere på " datatilsynet.no"